Stenrik
Hur kan man minska sitt användande av fossilt bränsle?

Hur kan man minska sitt användande av fossilt bränsle?

April 25, 2022

I detta avsnitt pratar jag med Fredrik Ek, energirådgivare på SLF och företagare om hur man kan minska sitt beroende av fossil energi på sitt lantbruksföretag. I avsnittet pratar tas konkreta tips hur man kan minska sina utgifter för bränsle och energi upp.

Ekonomilaboratoriet är ett projekt som administreras av Österbottens svenska producentförbund r.f. och finansieras till 80 % med offentliga medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Podcasten editeras av projektet Boden Live vid Yrkesakademin i Österbotten.

Carbon Action Svenskfinland

Carbon Action Svenskfinland

March 7, 2022

I detta avsnitt pratar jag med Anne Antman och Patrick Nyström om projektet Carbon Action Svenskfinland. Vi pratar också kolbindning regenerativ odling och de olika ekonomiska spekterna som hör till ämnet. Anne fungerar som projektledare och Patrick är lantbruksföretagare som tillämpar dessa metoder i sin odling.

Ekonomilaboratoriet är ett projekt som administreras av Österbottens svenska producentförbund r.f. och finansieras till 80 % med offentliga medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Podcasten editeras av projektet Boden Live vid Yrkesakademin i Österbotten.

Kalkoner och entreprenörskap

Kalkoner och entreprenörskap

February 20, 2022

I detta avsnitt pratar jag med Kristian Bengts om hans företag Hemmanet, dess olika verksamhetsinriktningar och varför han odlar gräsmattor. Vi diskuterar även om vad Kristian upplever sig ha lyckats med i sitt företagande och vad han skulle ha gjort annorlunda.

Ekonomilaboratoriet är ett projekt som administreras av Österbottens svenska producentförbund r.f. och finansieras till 80 % med offentliga medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Podcasten editeras av projektet Boden Live vid Yrkesakademin i Österbotten.

Välmående

Välmående

February 7, 2022

I detta avsnitt pratar jag med Susann Rabb från projektet Ta Hand om Bonden, om välmående hos lantbruksföretagare och dess koppling till lönsamhet.

Ekonomilaboratoriet är ett projekt som administreras av Österbottens svenska producentförbund r.f. och finansieras till 80 % med offentliga medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Podcasten editeras av projektet Boden Live vid Yrkesakademin i Österbotten.

Grundpelarna till ett lönsamt lantbruksföretag

Grundpelarna till ett lönsamt lantbruksföretag

January 24, 2022

I detta avsnitt pratar jag med Mårten Vikberg om grundpelarna i ett lönsamt lantbruksföretag. Vad är det som gör ett företag konkurrenskraftigt på sikt, vad är en passlig skuldsättning för ett lantbruksföretag och vad bör man tänka på om man vill investera och utvidga sin verksamhet?

Ekonomilaboratoriet är ett projekt som administreras av Österbottens svenska producentförbund r.f. och finansieras till 80 % med offentliga medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Podcasten editeras av projektet Boden Live vid Yrkesakademin i Österbotten.

Ekonomi i skogsbruket

Ekonomi i skogsbruket

January 10, 2022

I detta avsnitt pratar jag med Thomas Sundqvist, områdeschef på andelslaget Metsäliitto om hur man får ekonomi i sitt skogsbruk.

Ekonomilaboratoriet är ett projekt som administreras av Österbottens svenska producentförbund r.f. och finansieras till 80 % med offentliga medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Podcasten editeras av projektet Boden Live vid Yrkesakademin i Österbotten

Företagsledning, mål och strategi

Företagsledning, mål och strategi

December 13, 2021

I detta avsnitt pratar jag med Anne Sigg, ekonomirådgivare på ProAgria ÖSL om företagsledning samt hur och varför man skall göra en strategi för sitt företag.

Ekonomilaboratoriet är ett projekt som administreras av Österbottens svenska producentförbund r.f. och finansieras till 80 % med offentliga medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Podcasten editeras av projektet Boden Live vid Yrkesakademin i Österbotten

Växthusföretagare Patrik Sigg

Växthusföretagare Patrik Sigg

November 29, 2021

I detta avsnitt pratar jag med växthusföretagare Patrik Sigg om deras verksamhet. Vi pratar om utmaningar och möjligheter som funnits på vägen till det företag de har idag och vad han upplever att de gjort rätt och fel. Vi pratar även om framtidsutsikter inom branschen och vilka egenskaper som kan vara bra att ha som företagare.

Ekonomilaboratoriet är ett projekt som administreras av Österbottens svenska producentförbund r.f. och finansieras till 80 % med offentliga medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Podcasten editeras av projektet Boden Live vid Yrkesakademin i Österbotten.

Producentorganisationer och förhandlingskraft

Producentorganisationer och förhandlingskraft

November 15, 2021

I detta avsnitt pratar jag med Jonas Laxåback, verksamhetsledare på SLC, om lantbruksföretagarnas förhandlingskraft på marknaderna. Vi diskuterar kring producentorganisationer, branschorganisationer, konkurrenslagstiftning och UTP-direktiv.

Ekonomilaboratoriet är ett projekt som administreras av Österbottens svenska producentförbund r.f. och finansieras till 80 % med offentliga medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Podcasten editeras av projektet Boden Live vid Yrkesakademin i Österbotten.

Skogsjö Gård

Skogsjö Gård

November 1, 2021

I detta avsnitt pratar jag med Tommy Nyholm om företaget Skogsjö Gård och de andra företag han är engagerad i. Vi pratar om utmaningar och möjligheter som funnits på vägen till det företag det är idag och vad han upplever att de gjort rätt och fel.

Ekonomilaboratoriet är ett projekt som administreras av Österbottens svenska producentförbund r.f. och finansieras till 80 % med offentliga medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Podcasten editeras av projektet Boden Live vid Yrkesakademin i Österbotten.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App